Network Consulting istnieje od listopada 2007 r.
Od początku swoją działalność opiera o wieloletnie doświadczenie pracowników i współpracowników w realizacji projektów teleinformatycznych na każdym etapie ich funkcjonowania.
Świadczone usługi opieramy na rzetelnej i głębokiej analizie potrzeb i celów klienta.